SCOPE CRM

quotes: CRM-software van de toekomst!

"De manier waarop bedrijven met CRM omgaan, is sterk aan verandering onderhevig", aldus Fred van 't Hoff directeur van de Nederlandse CRM-software ontwikkelaar en leverancier SCOPE marketing technology b.v. (SMT). Zo is de nieuwste trend ‘BYOD’ (Bring Your Own Device) een belangrijke ontwikkeling waar bedrijven rekening mee moeten houden. Voor jonge werknemers van de ‘Generatie Einstein’ is het invoeren van alle relevante informatie op de PC van de werkgever niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer medewerkers maken voor het werk gebruik van hun eigen hard- en software die de voorkeur verdienen. Deze trend heeft tot gevolg dat informatie-uitwisseling, met betrekking tot klantgegevens, binnen de organisatie bemoeilijkt wanneer wordt gewerkt met een centraal CRM-systeem. Van 't Hoff geeft aan dat ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie van data-entry dus tot gevolg hebben dat een strak gestuurd centraal CRM-systeem niet meer past in de toekomstige en huidige digitale wereld waarin bedrijven moeten overleven.

SMT, de Nederlandse CRM-software marktleider, begrijpt deze onontkoombare verandering en is druk bezig met de ontwikkeling van een sluitende oplossing. Van ‘t Hoff is van mening dat CRM zicht moet aanpassen aan de beleving van de draadloze tablet en smartphone. “Ook Apple software wordt een factor om rekening mee te houden. Nieuwe sleutelwoord binnen de CRM-wereld wordt ‘Apps’. Het is belangrijk dat alle beschikbare informatie met behulp van kleine CRM Apps in een database terecht kan komen. CRM-software zal zich aan moeten passen aan de klanten en de werknemers van de toekomst. CRM-leveranciers moeten succesvolle Apps op de iPhone, iPad en Android systemen als voorbeeld nemen om te begrijpen welke kant het op moet met de software. Ook zal CRM-software meer een integratiehulpmiddel moeten worden in plaats van een toepassing”, aldus van ‘t Hoff.

SCOPE CRM

organiseert 21 juni een seminar

SMT organiseert een seminar op 21 juni. Samen met ICT-adviseurs worden de gevolgen van de trends (waaronder BYOD) en de daarbij behorende kansen en bedreigingen bediscussieer. Het seminar staat in het teken van kennisdeling met betrekking tot de toekomstvisie op het gebied van CRM. Daarnaast streeft SMT naar het sluiten van een aantal partnerships met geselecteerde ICT-adviseurs, waardoor volgens SMT kennis kan worden gebundeld en optimaal kan worden ingespeeld op de toekomst van CRM.

Vergelijk SCOPE CRM met andere CRM oplossingen en vraag een gratis CRM informatiepakket aan!