GSE Dispensing heeft

SugarCRM

gekozen vanwege zijn flexibiliteit en de talloze mogelijkheden.

2 april 2012, Vandaag ontving Select het volgende nieuws: GSE Dispensing, een van leiders in de wereld van drukpasta, drukinkt en coating logsitiek, heeft - vanwege zijn flexibiliteit en ontelbare mogelijkheden- gekozen voor SugarCRM Open Source.

SugarCRM

: Wat vooraf ging...

GSE Dispensing maakte gebruik van vele systemen om gegevens vast te leggen zoals Act! voor relatiegegevens, een maatwerkapplicatie voor service calls, diverse Excel files om het offerteproces te managen,terwijl projecten in MS Project werden beheerd. Het werd steeds moeilijker om overzicht te houden op de diverse processen, omdat bijvoorbeeld veel kennis en informatie niet centraal werd beheerd. Daarnaast werd gewerkt met een oude versie van het Baan ERP pakket dat geen ruimte biedt om hierin CRM en/of nieuwe functionaliteit te creëren. Er is sprake van een ingewikkelde doelgroep: aan de ene kant eindklanten wereldwijd, verpakkings- en textieldrukkers, aan de andere kant inktleveranciers die een machine van GSE plaatsen bij hun klanten om zo hun klanten tevreden te houden.

En dus..

GSE Dispensing heeft gekozen voor SugarCRM Open Source vanwege de flexibiliteit en de vele mogelijkheden. Stapje voor stapje worden de huidige losse pakketten vervangen door Sugar CRM. Uiteindelijk zullen alle relaties snel en pro-actief geïnformeerd en beheerd kunnen worden. Elke user heeft dan inzicht in de gegevens die op één centrale plek worden opgeslagen. De implementatie kan in een keer worden gerealiseerd; in het geval van GSE Dispensing echter is gekozen voor een opsplitsing in fasen, waarbij fase 1 binnen vijf maanden live was. Streven is dat alle klantprocessen door SugarCRM worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld het servicemanagement via een webportal. Ook zullen remote de doseersystemen bij klanten worden gemonitord en geanalyseerd.

Vergelijk SugarCRM met andere CRM systemen en vraag een gratis CRM informatiepakket aan!