Zowel Van Lanschot Bankiers als Aegon hebben profijt van SelectCRM!

Naarden, 6 December 2012, SelectCRM heeft advies uitgebracht voor de CRM Software projecten van zowel Aegon als Van Lanschot Bankiers.

Aegon

Aegon, bekend als verzekeraar met betrekking tot vermogensbeheer, schadeverzekeringen, hypotheken, collectieve/individuele pensioenen, levensverzekeringen, sparen en beleggen. Door grote acquisities van o.a. Scottish Equitable, Royal Guardian, Providian en Transamerica heeft AEGON de laatste decenia internationaal een sterke reputatie neergezet. De AEGON Group is actief in Nederland, Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten.

Aegon had op het gebied van een centraal CRM systeem een aantal uitdagingen. Alle entiteiten binnen AEGON Nederland NV werkten namelijk met verschillende CRM systemen. Met oog op het efficiency- en kostenaspect reden genoeg om zich te oriënteren op één centraal CRM systeem voor ca. 300 gebruikers. Dankzij Select heeft men een keuze kunnen maken en is men inmiddels begonnen met de implementatie van het CRM project.

Van Lanschot Bankiers

De aktiviteiten van Van Lanschot richten zich hoofdzakelijk op particulieren en ondernemers met vermogen. De dienstverlening is ingedeeld in vier bedrijfstakken: Private Banking, Assetmanagement, Business Banking, Corporate Finance en Securities. In het zakelijke segment ligt de nadruk met name op de dienstverlening aan de ondernemer, waarbij zowel de zakelijke als de persoonlijke belangen bij de advisering betrokken worden. Van Lanschot hecht waarde aan onafhankelijkheid hetgeen dan ook de basis vormt van hun business model. Verantwoord ondernemen is voor Van Lanschot vooral integer bankieren, met oog voor de belangen van hun cliënten en andere belanghebbenden. Bij Van Lanschot Bankiers staat het "in dialoog" zijn met de cliënten, medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders, maatschappelijke organisaties en concurrenten hoog in het vaandel - de belangen van hun clienten worden in alle beslissingen serieux meegewogen.

Van Lanschot Bankiers was zich aan het heroriënteren op een nieuw CRM systeem. Het oude CRM systeem was te duur in onderhoud, met name de beheerkosten en het maatwerk droegen hier aan bij. Het geselecteerde CRM systeem moest in staat zijn te koppelen met het “achterland “ en het accent moest liggen op het drukken van de beheerkosten. Dankzij Select heeft Van Lanschot Bankiers een passende keuze gemaakt.