Trias Digitaal

  • Singel 60
  • 1015 AB
  • Amsterdam
  • +31(0)20 427 1555


Trias Digitaal bestaat sinds 1993 en biedt een compleet maangementinformatiesysteem voor bedrijven en organisaties die projectgestuurd te werk gaan, met name dienstverleners met een omvang van 10 tot 100 medewerkers. Trias Digitaal heeft zich de laatste 15 jaar toegelegd op het helpen stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Doel is om bedrijven en organisaties te helpen de efficiency te verbeteren door de interne communicatiestructuren te verbeteren. Samen met de klant wordt het fundament gelegd voor een efficiënte bedrijfsvoering. Trias Digitaal gaat ervan uit dat automatisering geen doel op zich is, maar deel uitmaakt van een bredere aanpak. Trias legt de nadruk op een zorgvuldige implementatie, en biedt alle ondersteuning die nodig is om de mogelijkheden van het informatiesysteem zo goed mogelijk te benutten.